Doris Humphrey - "The art of making dances"

18.03.2020

Kniha, krerá se zřejmě jako jedna z prvních zaměřuje přímo na choreografii a jak sama autorka uvádí, jde o první teorii choreografie, kerá stanoví dané principy a metody taneční tvorby.

Mnoho choreografů i v dnešní době stále tvoří díky intuici, vlastním pocitům a zkušenostem. Tato publikace, jež Doris Himphrey diktovala těsně před svou smrtí (1958), sbírá mnoho poznatků o tom, co na diváka zapůsobí, jaký to má efekt, jakým chybám se vyhnout a mnohé další rady pro lidi, které zajímá taneční tvorba.

Pro ilustraci uvedu nadpisy kapiltol

One: AN INTRODUCTION TO CHOREOGRAPHY

 1. The Sleeping Beauty
 2. Choreographers are special people
 3. Sources of subject matter - what to dance about?
 4. The theme

Two: THE CRAFT

 1. The ingredients and the tools
 2. Design, parts 1 - 5
 3. Dynamics
 4. Rhythm
 5. Motivation and gesture
 6. Words
 7. Music
 8. Sets and props
 9. Form

Three: A SUMMING UP

 1. Check list
 2. Conclusion

Jelikož neexistuje český překlad a použitý anglický jazyk je ve formě odborně psaného textu, není snadné se knihou prokousat. Osobně jsem překladem a následnou snahou vše správně pochopit strávil i několik let. Přesto mě nabyté poznatky dodnes fascinují a přes už jisté stáří publikace ji považuji za stěžejní počin v tomto oboru.

Podrobný výklad a použití v praxi je součástí našich kurzů choreografie

Martin Kubát