Martin Kubát

Kolem roku 95 začíná taneční dráhu v Pažském souboru "Blatinské Dřevěné Divadlo". Dětský soubor se pod vedením choreografa Josefa Kocourka účastní mnoha tanečních událostí.

Během studia na gymnáziu Bernarda Bolzana při MFF UK se stává členem nově vzniklého souboru moderního scénického tance "Bla Bla Du" pod vedením pedagoga Jaroslava Langmaiera (spolek ArtCalibre z.s.). Za spolupráce muzikanta a choreografa Paula Paveyho se soubor pravidelně účastní přehlídek Tanec Tanec. Tréninky Limon a Cunningham technik.

Zhruba od roku 2000 navštěvuje Letní taneční týdny v České Skalici. Nejprve pod vedením Jiřího Rebce, posléze organizované spolkem ArtCalibre z.s. Zde učí a učilo několik českých i světových tanečních osobností (např. Martin Lawrance - choreographer and reharsal director of Richard Alston Dance Company)

2002-2004 na vlastní žádost externě navštěvuje praktické hodiny tance na AMU (balet, lidové tance)

3x exkurze na Rotterdamse Dansacademy auditions.

2x týdení stáž na London Contemporary Dance School (LCDS)

kolem roku 2010 zahajuje vlastní choreografickou práci

V letech 2017 a 2018 členem poroty a týmu Czech Dance Tour

Roku 2018 zakládá Trained Motion Systematics s.r.o.Své taneční ambice spojuje s několika osobnostmi. Po studiu díla Doris Humphrey získává důležitý vhled do taneční a umělecké tvorby. Díky učitelům z LCDS objevuje možnosti taneční techniky Cunningham, kterou nadále preferuje.

Motto, názor, preference

princip Limon a technika Cunningham
"tanec je v každém kroku a nelze ho zastavit"