Contemporary dance

18.03.2020

Současný, soudobý nebo třeba aktuální, hodící se k dnešku, moderní. Charakteristika, kdy to co je dnes oblíbené už tak nemusí být zítra... Pohybové umění, zejména scénické a tanec jsou vlastně odrazem své doby a tak také vyznějí. Jasné gesto z doby před 50 lety dnes nemusí dávat smysl.

Moderní tanec se začal rozvíjet v době rozmachu nových uměleckých směrů a technických pokroků. Surrealismus, impresionismus, dada. Letectví, elektrika, to a mnohé další mění pohled lidí na svět a vlastní život. Začínají se objevovat individuality s novým tanečním projevem (Isadora Duncan, Fokine, Denishawn school)

Po Velké Válce byli umělci v šoku. Nikdo si předtím neuměl představit, kam až je lidstvo schopno zajít. Nové státy a pořádky, ústup monarchie, existencionalismus, futurismus. Moderní - "nové" výrazové prostředky byly nezbytné pro popis nové doby. Nová forma tance se začala mezi válkami masově šířit, a to zejména v Americe. V divadlech osvobozením od baltení formy, jinde jazz, lindy-hop. Vznikají školy moderního tance a působí dodnes následovaní umělci a tanečníci (Graham, Humphrey, ..)

V moderním tanci se postupně začínají formovat různé techniky a pripcipy, které se věšinou nazývají po svém představiteli ("vynálezci"). Jsou to např. Graham, Horton, Cunningham, Limon, Laban, a další.

Dnešní doba nabízí nepřeberné množství tanců, ..