Články

 

Informace pro tanečníky i laické publikum.

Vlastní názory, recenze a materiály ze kterých čerpáme inspiraci, slavné osobnosti z oboru


Současný, soudobý nebo třeba aktuální, hodící se k dnešku, moderní. Charakteristika, kdy to co je dnes oblíbené už tak nemusí být zítra... Pohybové umění, zejména scénické a tanec jsou vlastně odrazem své doby a tak také vyznějí. Jasné gesto z doby před 50 lety dnes nemusí dávat smysl.

Kniha, krerá se zřejmě jako jedna z prvních zaměřuje přímo na choreografii a jak sama autorka uvádí, jde o první teorii choreografie, kerá stanoví dané principy a metody taneční tvorby.

Knihu nenapsal přímo Bruce Lee, ale jeho blízký přítel John Little až po Bruceově smrti. Je to vlastně soubor jeho poznámek, poznatků, příběhů, různých cvičení a jejich smyslu, rozhovory, kterých byl svědkem a podobně. Bruce Lee dosáhl se svým tělem pozoruhodných výsledků, ovlivnil několik generací a vlastně nastavil určitý až kulturní trend...