Služby

Nabízíme širokou škálu možností rozvoje pohybových schopností a dovedností. Také nabízíme pomoc při návrhu a realizaci reklamy, společenských akcí se zaměřením na tanec. Profesionální a tvůrčí fotografování, video zpracování, modeling.



Působíme převážně v Českých Budějovicích a Praze. Domluva na jiné místo v ČR možná.


Volíme individuální přístup k zákazníkům.

Ceny služeb jsou ze své podstaty smluvní.